Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Αρ. Πρωτ:2239/10-5-2023                                                                                            Αθήνα, 10/5/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».

  Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρ. 188 παρ. 6.
  2. Την με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/2018 Απόφαση του Υπουργού́ Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων -Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ 4203/25-9-2018).
  3. Την με ΑΔΑΜ 23SYMV012337153 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» και της εταιρείας με την επωνυμία «LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «LM CONSTRUCTION AKTE», έναντι ποσού 3.504.565,74€, συμπεριλαμβανομένων ΓΕ&ΟΕ και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, αναθεώρησης, απολογιστικών και απρόβλεπτα σε ποσοστό 9%.
  4. Ότι για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», η μελέτη συντάχθηκε από την ομάδα έργου που αποτελείται από τους: α) Ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γιώργος Προβελέγγιος & Συνεργάτες Ε.Ε.», β)Τηλέμαχος Λουράντος του Γεωργίου, γ) Βασιλική Σταθά του Σωτηρίου και δ) Εύα Παπαδημητρίου του Στάμου με κοινό εκπρόσωπο το κ. Γεώργιο Προβελέγγιο του Γεωργίου στο πλαίσιο της υπ’ αρίθ. Πρωτ. 164/11-2-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθ. 27/10 Πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανάπλαση Αθήνα Α.Ε. στις 11-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΡ046Μ5Υ8-Υ8Ο).
  5. Την εγγραφή πίστωσης στη συλλογική απόφαση ΝΑ271,  ως ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης με ΜIS 5174107 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ» για την υπηρεσία με τίτλο «ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ».
  6. Την υπ’ αριθ. 01/46/12-4-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. (ΑΔΑ 97ΓΑ46Μ5Υ8-ΧΟΦ), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης και συγκροτήθηκε επιτροπή διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι

ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Γιώργος Προβελέγγιος & Συνεργάτες Ε.Ε», κύριος βασικός μελετητής της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», που εδρεύει στην Φιλοθέη Αττικής επί της οδού Στρέιτ, αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 997952593, και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της σύμβασης τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή της μελέτης, κατά την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ Β4203/25-9-2018) και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6 Ν. 4412/2016, ως ισχύει.

Αντικείμενο της σύμβασης του βασικού μελετητή είναι ενδεικτικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/2018 Απόφασης του Υπουργού́ Υποδομών και Μεταφορών η παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή του έργου, εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονήσει, και την οποία καλείται ο ανάδοχος του έργου να εφαρμόσει, στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 144 του Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα κατά την έναρξη της κατασκευής του έργου και τον έλεγχο των αρχικών μελετών από τον ανάδοχο της κατασκευής ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει:
α) να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει την εκπονηθείσα μελέτη του μέχρι του σημείου που θα αποδειχθεί η αναγκαιότητα αναθεώρησής της ή τροποποίησής της, οπότε θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 144 του ν. 4412/2016.
β) Να εντοπίσει τις ασυμφωνίες μεταξύ των μελετών ή των μελετών εφαρμογής του αναδόχου και των αρχικών μελετών (για την τήρηση προδιαγραφών, μεθόδους κατασκευής, ΠΠΕ).

Εάν ο ανάδοχος κατασκευής διατυπώσει διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη κάποιας διεργασίας η διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να ζητήσει τη διατύπωση των απόψεων του βασικού μελετητή.

γ) Να σχολιάσει τις απόψεις του αναδόχου του έργου που κατατίθενται μετά τον έλεγχο των μελετών κατασκευής του έργου.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου από τον ανάδοχο ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει:
α) Να σχολιάσει τις προτάσεις και τυχόν εναλλακτικές μεθόδους κατασκευής του έργου που συντάσσουν μελετητές του αναδόχου του έργου, είτε αυτές αφορούν νέες μελέτες, είτε τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων μελετών του έργου. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρει την κατασκευασιμότητα – εφικτότητα των προτάσεων του αναδόχου.
β) Να συμμετέχει σε συσκέψεις της προϊσταμένης αρχής με τη διευθύνουσα υπηρεσία, ή αυτών με τον ανάδοχο του έργου, με αντικείμενο τις μελέτες του έργου και την εφαρμογή αυτών στο έργο, εφόσον καλείται και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.

γ) Να μεταβαίνει επί τόπου του έργου σε τακτικά ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, με κατ’ ελάχιστον τρεις μεταβάσεις και με μέγιστο αριθμό μεταβάσεων τον αριθμό των κατ’ αποκοπή αμοιβών του και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.

δ) Να σχολιάσει τυχόν προτάσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας για τροποποίηση εγκεκριμένων μελετών.

Η αμοιβή θα καταβληθεί ως κατ’ αποκοπή τίμημα σε δέκα (10)  ισόποσες δόσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Ο καταμερισμός της συμβατικής αμοιβής αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ Β4203/25-9-2018) η οποία διέπει την εν προκειμένω σύμβαση.

Η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ήτοι δέκα (10) μήνες και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης του έργου αναστέλλεται και η εκτέλεση της σύμβασης του βασικού μελετητή και επανεκκινεί με την ενεργοποίηση της σύμβασης του έργου.

Η συγκροτηθείσα Επιτροπή διαπραγμάτευσης θα συνεδριάσει την 25η/5/2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00, στα Γραφεία της εταιρείας Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε., (δ/νση Αγ. Πυρρή 5 Αθήνα, 3ος όροφος).

Η προσφορά του βασικού μελετητή θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2, την καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 ΙΙ. της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η παρούσα πρόσκληση:

  1. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. για δέκα (10) ημέρες
  2. θα κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, προκειμένου  να προσκαλέσει την Επιτροπή σε συνεδρίαση την  25η/5/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Για την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ

Πολυχρόνιος Ακριτίδης

Διευθύνων Σύμβουλος