ΕΡΓΑ

Δίκτυο Λεωφόρου Συγγρού

αναπλαση αθηνασ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Προωθείται η ανάπτυξη δικτύου πολιτισμού, καινοτομίας και εκπαίδευσης επί του άξονα της Λεωφόρου Συγγρού.

Το δίκτυο θα λειτουργήσει συνδυαστικά

με αυτό της οδού Πειραιώς που ήδη αναπτύσσεται, όπως ορίζεται και από την ισχύουσα νομοθεσία με το ΠΔ της οδού Πειραιώς. Η δημιουργία δεύτερου άξονα αντίστοιχης λειτουργίας παρακείμενα της οδού Πειραιώς ενισχύει τη μητροπολιτικότητα της Αθήνας καθιστώντας την εκκολαπτήριο νέων ιδεών και πρακτικών.

Οι δύο άξονες

θα λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά και πρόκειται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την πρωτεύουσα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι συνέργειες που θα κινητοποιηθούν

προκειμένου να υλοποιηθεί το δίκτυο θα ενισχύσουν πολλαπλά το εγχείρημα συνεισφέροντας σε τεχνογνωσία και καινοτόμες δράσεις.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς

προέρχονται από το ακαδημαϊκό τομέα, την κεντρική διοίκηση και τον πολιτισμό. Η συνεργασία τέτοιων φορέων αποτελεσματικά και προς όφελος όλων είναι το μεγαλύτερο κέρδος που θα έχει αναδείξει η ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου Λεωφόρου Συγγρού.

Gallery