ΕΡΓΑ

Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το Νέο Ιστορικό Κέντρο

αναπλαση αθηνασ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Οι ταχύτατες εξελίξεις και μεταλλαγές

που έφερε η οικονομική κρίση στο περιβάλλον και τον αστικό ιστό της πόλης, σε συνδυασμό με τις διαφόρων προελεύσεων πιέσεις που δέχεται το κέντρο της Αθήνας, έχουν επιφέρει σαν αποτέλεσμα τη διάχυση των ορίων αυτού που μέχρι σήμερα ονομάζαμε Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.

Κρίνεται πως το θεσμοθετημένο όριό του έχει πλέον ξεπεραστεί

και είναι ανακόλουθο των εξελίξεων και απαιτήσεων των περιοχών κοντά σε αυτό. Προτείνεται η διεύρυνση του, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό περιοχές που αδικαιολόγητα βρίσκονται εκτός του (πχ Κουκάκι, Τεχνόπολη κα), και ταυτόχρονα η διερεύνηση κατευθύνσεων και μέτρων προστασίας περιοχών που βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση, τουριστική ή εμπορική.

Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το Νέο Κέντρο της Αθήνας

πρόκειται να περιγράψει αυτό που σήμερα αποτελεί το κέντρο της πόλης, να καθορίσει τις λειτουργίες του και να θέσει κανόνες και κατευθύνσεις ανάπτυξης των περιοχών εντός αυτού.

Σκοπός

Σκοπός δεν είναι η καταστολή ή ο περιορισμός τουριστικών ή εμπορικών/επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά η ομαλοποίησή τους και η κατεύθυνσή τους στα πλαίσια προστασίας περιοχών κατοικίας, γειτονιάς, ιστορικών περιοχών και περιοχών που πλήττονται ανεπανόρθωτα από αυτό που η σύγχρονη πολεοδομία ονομάζει εξευγενισμό.

Το ΕΧΣ

Το ΕΧΣ θα διαχωρίσει τις διαφορετικές ποιότητες περιοχών, θα διερευνήσει τις δυνατότητές τους σε ανάπτυξη και διατήρηση και θα θέσει τους όρους και τις κατευθύνσεις της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης τους.

Gallery