ΕΡΓΑ

Διαγωνισμός οδού Πειραιώς

αναπλαση αθηνασ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Η συζήτηση για το μέλλον της οδού Πειραιώς, η παλαιά ιδέα της ανάπλασής της, παραμένει επίκαιρη

καθώς ορίζεται από το πολύπλευρο παρελθόν της, παίζοντας κεντρικό ρόλο στην αστική ιστορία της πόλης των Αθηνών.

Σχεδιασμός

Οι κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουν φθάσει τον δρόμο στο επίπεδο και τις ποιότητες που προέβλεψε ο αρχικός σχεδιασμός τους.

Στρατηγικός στόχος

Στρατηγικός στόχος για την οδό Πειραιώς είναι η αξιοποίηση των λανθανουσών προοπτικών στο χωρικό ανάπτυγμα αυτού του άξονα. Συγκεκριμένα προτείνεται η εκπόνηση ενός ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για τον δημόσιο χώρο και το αστικό τοπίο της οδού Πειραιώς, με στόχο την επιτυχή σύνδεση των υπαρχόντων πόλων πολιτισμού, εκπαίδευσης και αναψυχής, αλλά και την απόδοση ενός ενιαίου χαρακτήρα σε όλο το μήκος της.

Ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός για την οδό Πειραιώς εντάσσεται στον διάλογο για τον ανασχεδιασμό της Αθήνας, σε συνέχεια του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής όπως και των παράλληλων μελετών-ερευνών οι οποίες διεξήχθησαν το περασμένο διάστημα και έμειναν ανολοκλήρωτες ή δεν εφαρμόστηκαν.

Στόχευση

Η στόχευση για το μέλλον της οδού Πειραιώς εστιάζει στα εξής ζητήματα:

  • Διαμόρφωση του δημόσιου χώρου ευνοώντας τη βιώσιμη κινητικότητα
  • Ανασχεδιασμός και αύξηση της κυκλοφορίας ΜΜΜ επί της οδού
  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να ευνοηθούν οι παραπάνω παρεμβάσεις
  • Διαμόρφωση χώρων πρασίνου
  • Ανάδειξη ιστορικών κτιρίων μέσω παρέμβασης στον περιβάλλοντα δημόσιο χώρο
  • Αξιοποίηση των διαφόρων αστικών κενών με τη μορφή κενών οικοπέδων επί του άξονα
  • Παρέμβαση σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες που παρουσιάζουν είτε έντονες παθολογίες είτε προοπτικές να λειτουργήσουν ως πόλοι αναβίωσης του άξονα.

Gallery